Inreda källaren

Har du inte lust eller råd att bygga ut ditt hus trots att behovet är överhängande är en ombyggnad av källaren ofta ett bra alternativ. Källarutrymmen har gått från att bara vara ett förråd och förvaringsutrymme till att faktiskt kunna användas till något vettigt.

Idag när de flesta hus får mindre värmepumpar kan resterande ytor utnyttjas bättre och källaren kan göras om till olika ändamål. Dock finns det en del nackdelar och problem med att bygga i källaren med fukten i topp. Det går så gott som aldrig att helt försäkra sig från fuktskador när det handlar om ett källarutrymme.

Kylan som är ständigt närvarande i en källare går att isolera mot, men att stoppa fukten är i princip omöjligt med den våta marken utanför.

För att skapa en trivsel i källare börja med att bearbeta de kala väggarna och golven. Viktigt att tänka på är att inte använda material som inte släpper igenom fukt vilket annars kan innebära större fuktskador, både på väggar och golv. Trots att det är mycket att tänka på kan det vara ett mycket enklare alternativ än att bygga ut eller i värsta fall byta hus.